در دمای 4 درجه سانتیگراد دستگاه لیزر

نام پارسی : افرای سفید یا افرای سه برگی یا این که شیردار

افرای شیردار از این خانواده هست .

اسم ان دستگاه لیزر یسی : Acer negundo Flamingo


نام علمی : Acer negundo Flamingo

خانواده : Aceraceae

افرا سفید شیردار

دسته : درخت خزان دار

مقدار ( متر ) : 15 طول * 12 گستردگی

فرم : بیضی

بافت : وحشیانه تا متوسط

رنگ برگها : بسته به ارقام سبز تا ابلق

فصل دستگاه لیزر دهی : بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : تاکیدی , مسئله , سد کننده
دستگاه لیزر
رنگ دستگاه لیزر دستگاه لیزر ها : سبز زردرنگ تا ارغوانی
دستگاه لیزر
سر دستگاه لیزر عت رویش : میانگین تا سرعت بالا
دستگاه لیزر
نیاز دستگاه لیزر به آبیاری : میانگین

مقاومت به سوز و سرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی

توضیحات درخصوص گیاه :

برخلاف سایر افراها , این افرا دارای برگهای شانه ای است . سطح برگها به رنگ سبز تیره است . به صورت کلی افراها از درختان دارای اسم و رسم و متداول در اکثر زمان ها پارکها و شهرها و فضاهای سبز است , که تحت عنوان درختان سایه انداز در حالت انبوه جهت سایه اندازی و خنک سازی و تهویه دور و اطراف فایده می شود در حاشیه خیابانهای شهرها به همراه گویش گنجشک و چنار و اقاقیا کاشته میشوند . و نتایج رضایت چکیده به هم پا دارند . افرای سیاه نسبت به بقیه افرا ها از بافت متوسطی برخوردار است و به علت داشتن شاخه های نرم و نازکتر از بقیه افراها علیه وزش بادهای سنگین و شدید دارای اهمیت تر است .

برگ درختچه افرا سفید شیردار

ارقامی از این افرا تولید گردیده اند که دارنده برگها ابلق زیبایی می باشند و به عنوان گیاه ناکیدی در محوطه چمن کاریها میتوان از آن فایده کرد و دارای برگهای با لبه سفید میباشند . در رقم فلامینگوFlamingo وجود کناره های صورتی کمرنگ در کنار رنگ سبز برگها ترکیب زیبایی را به درخت میدهد . در حالی که رقم الگانس Elegans برگهای ابلق پر رنگ سبز یاور با حاشیه ها زرد داراست . میوه رقم واریگاتوم Varigatum به طور خوشه های سپید رنگی می‌باشند و جلوخ خاصی دارند . اکثر زمان ها افراها در خاک های با حاصلخیزی میانگین و دارای زهکشی خوب و با بافت لومی عالی به فعالیت می آیند .

افرا سفید پیوندی

نحوه های نشر و ازدیاد :

در کل بذر ها نیازمند 2 تا 3 ماه تیمار سرمایی در دمای 4 درجه سانتیگراد است . قبل از تیمار سرمایی میتوان بذر ها را به بازه 2 هفته در آب سرد قرار بخشید و یا این که این‌که پریکاپ بذر را توسط روش هایی حذف کرد . در شیوه قلمه زدن نی قلمه های برگدار که تا آخرها تابستان تهیه میشوند در موقعیت تیمار با اکسین 0 . 8 % ریشه ارائه میکنند &# روشهای ازدیاد و انتشار دستگاه لیزر شاهپسند : ;