حالت محافظت دستگاه لیزر آ دستگاه لیزر ونما از خانواده آراسه…

آ دستگاه لیزر ونما گیاه فراوان زیبایی است با برگ های ابلق , از خانواده آراسه . ساقه ها کوتاه و برگ های خارج آمده از غلاف , نیزه ای شکل و خم شده به طرف ذیل با ارتفاع ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتر ( که گاه تا ۲۰ سانتیمتر هم می رسند ) ; مقاومت خوبی در قبال سایه و بی آبی دارااست .

آ دستگاه لیزر ونما نزدیک به چهل نوع گیاه علفى در هند و مالزى دارد که برخى از آن‌ها به خاطر داشتن برگ هاى ابلق به عنوان گیاه زینتى در دستگاه لیزر خانه ها نگهدارى مى شوند .


متداول ترین آنها دو جور A . PICTA و A . TREUBII است . «آ دستگاه لیزر ونما پیکتا» از مالزى آورده شده و داراى برگ هایى به رنگ سبز تیره با لکه هاى سفید به موازات رگبرگ هاى فرعى است . البته «آ دستگاه لیزر ونما تروبى» که از جزایر سلب آورده شده گیاه زیباترى با برگ هاى کشیده و مقاوم به رنگ سبز پر‌نور با لکه هاى خاکسترى مایل به نقره اى است و در باغچه هاى آپارتمانى جلوه خاصى داراست .
در صورتی که مدت درازی از آن محافظت شود فقط یک میوه خواهد اعطا کرد .
گیاه مضاعف زیبایی است با برگ های ابلق , از خانواده آراسه . ساقه ها کوتاه و برگ های خارج آمده از غلاف , نیزه ای صورت و خم شده به طرف زیر با طول ۱۲ تا ۱۵ سانتیمتر ( که گاه تا ۲۰ سانتیمتر هم می رسند ) ; مقاومت خوبی در قبال سایه و بی آبی دارااست .

آ دستگاه لیزر ونما نزدیک به چهل مدل گیاه علفى در هند و مالزى دارد که برخى از آنان به خیال و خاطر داشتن برگ هاى ابلق به عنوان گیاه زینتى در دستگاه لیزر خانه ها نگهدارى مى شوند .

نیازها
نور و روشنایی :

به روشنایی کافی احتیاج داراست , از آفتاب بدون واسطه بیزار است و تقریباً در کلیه جای آپارتمان که پاره ای نوروفروغ ارگانیک داشته باشد می ماند .

دما :

در زمستان بایستی در درون منزل حفظ شود ; حداقل دماى قابل تحمل این گیاه تا ۱۵ – ۱۰ جايگاه سانتیگراد است . در زمستان که رویش گیاه کندتر می‌شود باید آب آن را تقلیل اعطا کرد و از مراقبت گیاه در حوالی شوفاژ یا این که بخاری جلوگیری نمود &# http://iranrotec.ir/category/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1/ ;