دستگاه لیزر زرشک زینتی

نام فارسی : زرشک زینتی

نام ان دستگاه لیزر یسی &# http://iranrotec.ir/cnc-engraving-machine/

اسم علمی : Berberis Thunbergii

خانواده : Berberidaceae

زرشک مینیاتور

نوع : درخت خزان دار تا مدام سبز
دستگاه لیزر
مقدار حداکثر ( متر ) : 3 ارتفاع * 3 گستردگی

فرم دستگاه لیزر : کمانی دستگاه لیزر دانی

بافت : متوسط
دستگاه لیزر
رنگ برگها : سرخ زرشکی

فص دستگاه لیزر ل دستگاه لیزر دهی : اواسط بهار

کاربرد در محوطه سازی ها : تاکیدی , مورد , سدکننده رفت و آمد , کناره ای , پرچین , گیاه محوطه چمن , بادشکن
دستگاه لیزر
رنگ دستگاه لیزر ها : زرد رنگ

سرعت رشد : متوسط

نیاز به آبیاری : میانگین

مقاومت به سوز و سرما : بالا

نیاز های نوری : آفتابی و نصفه آفتابی

برگ زرشک مینیاتور

توضیحات در زمینه‌ی گیاه زرشک زینتی :

در کتاب های درختان و درختچه های زینتی به 9 مدل زرشک اشاره شده‌است که در استانهای مختلف مرزو بوم متفرق هستند . خوشبختانه اکثر زرشک ها از نگاه مختصات رشدی و نیازهای خاکی و محیطی شبیه نیز میباشند . بخش اعظم زرشک ها دارنده خار و برگهای بیضی شکل کوچک می باشند و در زمان فصل رشد در برخی دسته ها سبز رنگ می باشند و در آخر فصل پرورش به رنگ زرشکی در میایند . زرشکها درختچه های خزاندار میباشند اما ارقام مدام سبز نمیباشد در آن مشهود است .

درختچه زرشک زینتی میوه

سردی هوا هم در اندازه ریزش برگها و بقا آن‌ها مفید است . این گیاهان طولانی تر به حافظه برگهای سرخ زرشکی رنگشان مورد دقت هستند و آفتاب بدون نقص منجر رنگ پذیری خوب تر برگها میگردد .

به دسته خاک دوچندان دارای اهمیت نیست ولی PH کمی اسیدی را می پسندد .

برخی اوقات ممکن است به پوسیدگی ریشه یا این که ویروس موزاییک دچار شود .

زرشک زینتی دیوار

زرشک زینتی تحت عنوان انقطاع کننده یا این که پرچین در محوطه سازی فضای سبز

درختچه ای هرس پذیر است و به فرمهای گوناگون هرس می گردد و با آرایش و پیرایش و شکلدهی وسط نیکی داراست .

روش های انتشار و ازدیاد زرشک زینتی :

زرشک زینتی از طریق بذر و قلمه زدن تکثیر می یابد . بذر ها به مدت 15 تا 40 روز در دمای 1 تا 4 درجه سانتیگراد تیمار سرمای مرطوب میبینند . در فصل پاییز میتوان بذرها را کشت کرد تا جوانه زنی در بهار واقعه بیفتد .

زرشک مینیاتور فضای سبز

برای اطلاع از آفات و بیماری های ناشی از حشره‌ها برای گیاه زرشک زینتی اینجا را مشاهده کنید .

عکس هایی دیگر از زرشک مینیاتور قرمز‌رنگ :

زرشک زینتی 1
زرشک زینتی 1
زرشک زینتی 2
زرشک زینتی 2
زرشک زینتی 3
زرشک زینتی 3
زرشک زینتی 4
زرشک زینتی 4
زرشک زینتی 5
زرشک زینتی 5
زرشک زینتی 6
زرشک زینتی 6
زرشک زینتی 7
زرشک زینتی 7
زرشک زینتی 8
زرشک زینتی 8
زرشک زینتی 9
زرشک زینتی 9
زرشک زینتی 10
زرشک زینتی 10

زرشک زینتی 11
زرشک