دستگاه لیزر چه های شعاعی

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

Reflexed : دستگاه لیزر ها به طور کامل لبریز پر و کروی و مشابه مدل Fully Reflexed است البته تراکم آن کمتر بوده و به شکل چتر است .

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

http://iranrotec.ir/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/ : دستگاه لیزر ها تماما لبریز پر و کروی و دستگاه لیزر چه های شعاعی به سوی بالا خم شده اند البته برخی از دستگاه لیزر چه های ذیل تر برگشته اند .

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

دستگاه لیزر های شعاعی لوله ای : خویش به چهار فرم به چشم می‌خورد :

عنکبوتی ( Spider – Form ) : دستگاه لیزر ها پر مالامال و دستگاه لیزر چه های شعاعی لوله ای و در ردیف های فرنگی بلندتر از دستگاه لیزر های وسط طبق و ناچیز و بیش آویزان هستند و دستگاه لیزر چه های داخلی در جهت بالا می باشند . انتهای دستگاه لیزر چه ها خمیده و قلاب مانند است .

داوودی عنکبوتی
داوودی عنکبوتی

فوجی ( Fuji ) : شبیه نوع عنکبوتی است ولی ممکن است کوتاهتر , آویختگی آنان کمتر و فاقد قلاب در انتهای خویش باشند .
کاغذ اصلیمحصولاتبذر های پاکتیبذر داوودی S1
بذر داوودی S1
وضعیت کالا : موجود هست
3 , 500 تومان
عمق کاشت

یک سانتی متر
تعداد تقریبی بذر

4 گرم
فصل کاشت

بهار
عصر جوانه زنی

7 روز
تعیین میزان نور و روشنایی

آفتاب
دسته خاک

سبک و بی نیاز

1
+

اضافه کردن به سبد خرید
– امتیاز محصول
– مدل : بذر های پاکتی

توضیحات
نظرها
بذر داوودی S1
گیاه ملی ژاپن و زادگاه اصلی آن آسیا و به احتمال زیاد چین و ژاپن است . مهم‌ترین دستگاه لیزر بریدنی در دنیا بوده و دارنده بیش تر از 200 مدل است که میان آنان دسته ها و رقم های یک سـاله علفی , چندساله و درختچه های کوچک و بوته ای موجود هست . در سالهای اخیر کاشت و مراقبت ان در دستگاه لیزر دان بخصوص اشکال پاکوتاه ان در اپارتمان ها معمول شده است , بعد از میخک از مهمترین و اقتصادی ترین دستگاه لیزر های تجارتی و است و علت ان طول قدمت دوچندان دستگاه لیزر بریده ان در دستگاه لیزر دان است , از مزایای دیگر این گیاه زینتی امکان ساخت و دستگاه لیزر دهی در تمام طول سال است که با کوتاه و بلند کردن ارتفاع روز در دستگاه لیزر خانه گیاه را وادار به دستگاه لیزر دهی می‌نماید , دستگاه لیزر ها با رنگ های متنوع به صورت معدود مالامال و پرپر در واریته های گوناگون به ظهور میرسند هر گیاه به وسیله دستک هایی در مرحله زمین گسترش مییابد و ایجاد تعداد متعددی ساقه ایستاده می کند که در شکل لزوم بایستی جدا و هرس شوند . هر ساقه می‌تواند تعداد متعددی شاخه های فرعی داشته باشد . برگ های آن شاید صاف یا دندانه دار باشد که به صورت متناوب روی ساقه قرار دارا‌هستند . گهگاه سـاقه و برگ های آن کمی چسبناک است . بـر اثر مالش و خراش دادن بـرگ ها , بـوی خیر از آن متصـاعد می گردد .

در فصل بهار در زمین با خاکی سبک و بی نیاز کاشته شده تا با رسیدن روزهای کوتاه به دستگاه لیزر بنشیند .