فروش درختچه ماگنولیا زمستانه دستگاه لیزر

درختچه http://iranrotec.ir/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%db%8c-%da%86%d9%87-%d9%87%d8%b3%d8%aa%d9%86%d8%af%d8%9f/ ( مگنولیا ) زمستانه ( استکانی , لاله ای ) با اسم علمی : Magnolia soulangiana
درختچه ماگنولیا زمستانه بنفش ( ارتفاع 1 متر ) 28 , 000 تومان
تماس حاصل نمایید
درختچه ماگنولیا زمستانه سفید ( ارتفاع 1 متر )
تماس بگیرید
درختچه ماگنولیا زمستانه بنفش ( ارتفاع 2 . 5 متر )
تماس بگیرید
درختچه ماگنولیا زمستانه سفید ( طول 2 . 5 متر )

1
طولانی تر به سبد خرید
تولیدها شبیه
فروش درختچه ( پیوندی ) گزینه
فروش درختچه ( پیوندی ) موضوع
140 , 000 تومان
فروش درختچه افرا مجنون قرمز ( مینیاتور )
فروش درختچه افرا مجنون قرمز‌رنگ ( مینیاتور )
تومان
درختچه افرا قرمز ایستاده ( ژاپنی )
درختچه افرا قرمز رنگ ایستاده ( ژاپنی )
45 , 000 تومان
فروش درختچه کاملیا
فروش درختچه کاملیا
12 , 000 تومان
فروش گیاه آگاو
فروش گیاه آگاو
35 , 000 تومان
فروش گیاه نخل سیکاس
فروش گیاه نخل سیکاس
30 , 000 تومان
فروش گیاه تاکسوس لوله ای
فروش گیاه تاکسوس لوله ای
30 , 000 تومان
فروش درختچه فوتونیا ( سه رنگ )
فروش درختچه فوتونیا ( سه رنگ )
10 , 000 تومان
فروش درختچه ناامیدی هلندی
فروش درختچه ناامیدی هلندی
8 , 000 تومان
فروش درختچه ( پیوندی ) آیتم
فروش درختچه ( پیوندی ) مورد
140 , 000 تومان
فروش درختچه افرا مجنون قرمز‌رنگ ( مینیاتور )
فروش درختچه افرا مجنون قرمز‌رنگ ( مینیاتور )
تومان
درختچه افرا قرمز‌رنگ ایستاده ( ژاپنی )
درختچه افرا قرمز‌رنگ ایستاده ( ژاپنی )
45 , 000 تومان
فروش درختچه کاملیا
فروش درختچه کاملیا
12 , 000 تومان
فروش گیاه آگاو
فروش گیاه آگاو
35 , 000 تومان
فروش گیاه نخل سیکاس
فروش گیاه نخل سیکاس
30 , 000 تومان
فروش گروه درختان و درختچه های فضای سبز و تنومند
توصیف محصولبرچسب هانظرات
اسم پارسی : ماگنولیا زمستانه , مگنولیا استکانی , مگنولیا لاله ای

نام ان دستگاه لیزر یسی : Saucer magnolia

نام علمی : Magnolia soulangiana

خانواده : Magnoliaceae

این جور ماگنولیا خزان دار بوده و در آخرها زمستان تولید دستگاه لیزر های درشت و قشنگی می کند . دستگاه لیزر ها به رنگ سپید تا قرمز‌رنگ دیده میشود و پیشین از برگ ها گشوده می شوند .

ماگنولیا بنفش

ماگنولیا زمستانه بنفش در دوره دستگاه لیزر دهی ( اسفند و فروردین )

در اوایل فصل بهار در چهره وقوع سرمای دیررس دستگاه لیزر ها ممکن است در اثر سوز‌و‌سرما ضرر و زیان ببینند به این خاطر خوب تر است در حیطه کاشت این موضوع مد نظر قرار گیرد . در زمستان برگ ها خزان می نمایند و تنه و شاخه های لخت خاکستری نمایان می‌شوند .

مگنولیا سفید

مگنولیا زمستانه سپید

ریشه های ماگنولیا نزدیک مرحله خاک است و در هنگام کار کردن در زسر درخت باسد مواظب ریشه ای سطحی بود تا در اثر عملیات کاشت ضرر نبیند . علاوه بر این ریشه های این گیاه به انتقال مقداری اصلی بوده و اضطراری است هنگام کاشت گیاه به صورت دستگاه لیزر دانی و یا کیسه ای منقل شود . از این گیاه می اقتدار در نقاط تاکیدی باطن چمن کاری ها به خیر و خوبی استفده کرد و یا در ترکیب با بقیه درختچه های دستگاه لیزر دار بهاره آن را کاشت . در صورت انتخاب هرس مطلوب این گیاه به صورت درختچه چندین تنه ای نیز قابل رشد است .

غنچه مگنولیا سفید

ازیاد و انتشار :

ازدیاد بذری ماگنولیا زمستانه مشابه ماگنولیا ی تابستانه می‌باشد . قلمه های علفی ماگنولیا زمستانه که در آخرها فصل بهار تهیه و تنظیم میشوند به راحتی ریشه دار میشوند . علی الخصوص در‌صورتی‌که ته قلمه ها با هورمون IBA تیمار شود . خوابانیدن کپه ای روش دیگر برای نشر این دسته ماگنولیا است .

بذر ماگنولیا زمستانه

عکس هایی دیگر از ماگنولیا زمستانه ( استکانی ) :