کاشت و موقعیت محافظت : حتی‌د‌ر دستگاه لیزر دان ه

دستگاه لیزر : دستگاه لیزر های آگاو برگخنجری می‌تواند به صورت شاخه هایی تا ارتقاع 3 تا 7 متر بلندی داشته باشد و میزان دستگاه لیزر ( 6 – 10 cm ) می باشد . دستگاه لیزر های زرد رنگ – سبز همانند مارچوبه دارا‌هستند .

طریق نشر : این گیاه به جهت این که نقل شده هر یکصد سال دستگاه لیزر میدهد , به ( گیاه قرن ( پر اسم و رسم شده , البته مناطق گرم بعد از حدود 10 سال و در آب و هوای سرد پس از حدود 60 سال دستگاه لیزر می دهد . بعد از دستگاه لیزر دهی به دلیل یک بیماری به نام monocarpic از بین می رود , البته با تولید پاجوش های زیاد در زمان معاش , بقای نسل خویش را تضمین می‌کند که انتشار آن از روش این نوباوه ها انجام می شود .

کاشت و حالت نگهداری : حتی در دستگاه لیزر دان ها یا در زمین در فصل‌زمستان های مرطوب ساحلی استمرار می‌آورد و گیاه بسیار مقاومی محسوب میگردد . معمولا خارج از منزل در باغ های صخره ای , در کنار کاکتوس و منظره های مدیترانه ای , در کنار اطراف ها مشاهده می شود . نیاز آفتاب بی نقص و خاک به خوبی زهکشی شده , کمی اسیدی , شنی دارااست . تحت عنوان یک زینتی در دستگاه لیزر دان کاشته می‌شود اما در اینصورت کمتر از برادران خود در فضای گشوده رشد مینماید . آگاو برگ خنجری از نظر نظری تا 9 – ° C , ( علی الخصوص در بخش ها کم آب ) را تحمل میکند اما خوب تر است از انجماد آن خودداری شود و در فصل زمستان آن را در جایی به دور از سرمای بی واسطه قرار داده و در فصل‌تابستان آن را در بالکن یا پاسیو گذاشت . آمریکانا آگاو در فیس ابیاری منظم فراوان و اذن دادن به آن برای خشک شدن خاک پیشین از آبیاری مجدد در فصل تابستان نسبتا پر سرعت رویش می نماید . دستگاه لیزر ها نر و ماده می‌باشند . ترجیحا خاک خوب زهکشی و خاک خنثی مناسب است . این گیاه نمی تواند در سایه به خیر رویش نماید . قادر است خشکسالی را تحمل کند .

موارد فایده از آگاو &# http://iranrotec.ir/%d8%a8%d8%b1%d8%b4-%d9%84%db%8c%d8%b2%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%81%d9%86%d8%a7%d9%88%d8%b1%db%8c/ ;